Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde
infopagina

Liefhebben & Dienen

Wat is liefhebben en dienen?

‘Liefhebben en dienen’ kan niet zonder relatie. Vanuit die relatie en vanuit liefde ga je als proefplek op zoek naar mogelijkheden om anderen te dienen. Belangrijke begrippen hierbij zijn 'gelijkwaardigheid en wederkerigheid’. Je probeert een situatie te creëren waarin mensen elkaar kunnen liefhebben en dienen. Iedereen heeft hierbij iets te geven én iets te ontvangen. Samen maak je de wereld in jullie omgeving een beetje mooier. 

Online leermodule Liefhebben en dienen

Liefhebben en dienen kan bij een proefplek op oneindig veel manieren vorm krijgen. Om een paar voorbeelden te noemen: een spelmiddag voor kinderen, bezinningsactiviteiten voor hoogopgeleide yuppen, een moestuin voor moeders, een maaltijdproject, een taalcursus voor migranten of een gespreksgroep in het café voor werkloze mannen.

De vraag is allereerst waarmee jouw omgeving het meest is gediend. En hoe God Zijn liefde daar kenbaar wil maken. Het is daarom niet voor niets dat de pioniersreis begint met viervoudig luisteren en dat tijdens de hele reis dit luisteren centraal blijft staan.

Deze leermodule helpt je om als team na te denken over de vraag waarmee de omgeving van jullie proefplek het meest is gediend en hoe je daar concreet invulling aan geeft.   

Opbouw module

De module bestaat uit een basisprogramma en verdiepende programma's. In het basisprogramma denk je als team vooral na over de betekenis van ‘liefhebben en dienen in gelijkwaardigheid en wederkerigheid’. Ook bedenk je manieren om hier concreet vorm aan te gaan geven of je evalueert hoe jullie dit al doen als proefplek.  

In verdiepende programma's wordt ingezoomd op specifieke deelthema’s rond liefhebben en dienen. Zo is er een programma gemaakt over valkuilen bij liefhebben en dienen. Mogelijk volgen ook nog programma’s rond vragen als: hoe start ik een taalcursus voor migranten of een bezinningsactiviteit voor hoogopgeleide yuppen?

Downloads

Basisprogramma over het hoe, wat en waarom:

Vervolgroute

Elk programma eindigt met de vraag: hoe nu verder met de pioniersreis? Op basis van inzichten en conclusies die je als team tijdens het programma opdoet, bepaal je samen een vervolgroute. Er is een speciale tool ontwikkeld die je hierbij kan helpen.