Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Viervoudig luisteren

Wat is viervoudig luisteren?

Viervoudig luisteren is het eerste aandachtsgebied in de pioniersreis. Daarna blijft het een open en ontvankelijke basishouding tijdens de reis. Het doel van luisteren is richting bepalen voor jouw proefplek. Door goed te luisteren zoek je aansluiting bij Gods missie in jouw omgeving. Je luistert naar God vanuit vier invalshoeken: de Bijbel en gebed, de omgeving, de eigen groep en de bredere kerk. Lees meer hierover in dit artikel:


Online leermodule Viervoudig luisteren

Goed luisteren is essentieel voor een proefplek. Wat is het, en hoe ontwikkel je een houding om goed te kunnen luisteren? Met behulp van de module Viervoudig luisteren ontdek je hoe je als team op een gerichte manier kunt luisteren: de aandacht goed richten, beter observeren en de uitkomsten verwerken in de aanpak. Het is niet moeilijk om te leren en toe te passen. 

Opbouw module

De module bestaat uit een basisprogramma en verdiepende programma's. In het basisprogramma maak je kennis met het luistermodel en oefen je met vier verschillende invalshoeken voor luisteren:

  • de Bijbel en gebed
  • de omgeving
  • de eigen groep
  • de bredere kerk.

In de verdiepende programma’s ga je met elke invalshoek verder aan de slag. Zo leer je als team gerichter luisteren, om te komen tot bewuste en gezamenlijk gedragen keuzes voor de missie van jullie proefplek. Goed luisteren betekent ook dat je ‘de stem van God’ een nieuwe plek geeft. Via de vier invalshoeken kun je iets van Hem en zijn missie in jullie omgeving op het spoor komen.

Downloads

Basisprogramma over vier richtingwijzers:

Vervolgroute

Elk programma eindigt met de vraag: hoe nu verder met de pioniersreis? Op basis van inzichten en conclusies die je als team tijdens het programma opdoet, bepaal je samen een vervolgroute. Er is een speciale tool ontwikkeld die je hierbij kan helpen.

Lees meer over

Het thema Leren pionieren