Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Kerkorde

Kerkorde, ordinanties, generale regelingen en modellen bij de kerkorde - voor gemeenten, classes en stichtingen.

Kerkorde, ordinanties en generale regelingen

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van kerkstructuur, organisatie, kerkrecht, ledenadministratie, arbeidsvoorwaarden en financiën.

Kerkorde - versie januari 2022
In de versie januari 2022 van “Kerkorde en ordinanties” zijn de volgende kerkordewijzigingen verwerkt:

  • Twee vormen van samengaan van gemeenten ( ord. 2-8-4 en 2-8-6)
  • Postitie geestelijk verzorgers (ord. 3-13 en 3-23)
  • Samenstelling raad van advies PThU (ord. 13-5-4)

In de versie januari 2022 van “Generale Regelingen” is verwerkt:

  • Twee vormen van samengaan van gemeenten (GR 1-4-1 en 1-4-8)


Kerkorde - versie juni 2021

In de versie juni 2021 van 'Kerkorde en ordinanties' zijn de kerkordewijzigingen over 'tijdelijke dienst' verwerkt die per 1 juli 2021 in werking zijn getreden. In de versie juli 2021 van 'Generale Regelingen' zijn verwerkt:

  • De kerkordewijzingen over 'tijdelijke dienst'
  • De wijziging van GR 7 over de verkiezing van leden van de classicale vergaderingen.


Dit is het complete overzicht van alle overgangsbepalingen - versie 2013:

 

Modellen bij de kerkorde

De modellen bij de kerkorde - voor gemeenten, classes en stichtingen - zijn hier te vinden.

Kerkordewijzigingen

De kerkorde van de Protestantse Kerk verandert voortdurend mee met ontwikkelingen in gemeente, kerk en samenleving. Daarvoor is een vaste route. Meer informatie en de actuele consideraties staan op de pagina kerkordewijzigingen en consideraties.

Veelgestelde vragen

Protestantse Kerk