Doorgaan naar hoofdinhoud

Kerkenraad

Leiding geven aan de gemeente

De kerkenraad geeft leiding aan de gemeente en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. Om goed te functioneren stelt de landelijke kerk diverse modellen en gespreksmateriaal ter beschikking.

Leiderschap en ambt

Kerken lijken tegenwoordig meer aandacht te besteden aan leiderschap en stijl van leidinggeven dan voorheen. De inhoud en roeping van het ambt kennen en je geloofsleven met God delen is van oudsher een goede insteek om te kijken naar de betekenis van de kerkenraad. Als we over de kerkenraad spreken, moeten we eerst een definitie van de term geven. Bekijken we het bestuurlijk-organisatorisch, theologisch of juist agogisch? 

Volg bijv. één van deze trainingen:


Opening vergaderingen

Het is goed om als kerkenraad tijd te nemen voor het geloofsgesprek en bezinning. Bijvoorbeeld door een inspirerende opening. In de ideeënbank staan een aantal voorbeelden voor openingen van kerkenraadsvergaderingen. Lees ook hoe ze in Waarder en Den Bosch ruimte geven aan het geloofsgesprek.

 

Informatie en inspiratie

Niets is inspirerender dan lezen of horen hoe een andere gemeente een vraagstuk heeft opgelost of hoe ze een nieuw initiatief heeft aangepakt. Daarom zijn dit soort verhalen te vinden in het gratis magazine van de Protestantse Kerk. Deze plaatselijke verhalen worden aangevuld met informatie over initiatieven vanuit de dienstenorganisatie, interviews met deskundigen, korte berichtjes over handige materialen óf boeiende activiteiten. De meest populaire rubriek is ‘Het dilemma’ waarin vier verschillende mensen hun visie op een vraagstuk geven. Het is volgens de lezers typisch protestants om van mening te verschillen…

Vindt u inspiratie één keer in de maand te weinig, leest u liever digitaal óf bent u gewoonweg een veelvraat als gaat om kerkelijke inspiratie? Neem dan ook een abonnement op de wekelijkse nieuwsbrief. 

 

Ambtsdragers gezocht

Een kerkenraad moet uit minimaal zeven ambtsdragers bestaan. Bij de ene gemeente lukt dat makkelijker dan de andere. 

 

Veelgestelde vragen

Protestantse Kerk