Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Kerkenraad

Leiding geven aan de gemeente

De kerkenraad geeft leiding aan de gemeente en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. Om goed te functioneren stelt de landelijke kerk diverse modellen en gespreksmateriaal ter beschikking.

Taken kerkenraad

In de kerkorde staan de verantwoordelijkheden van de kerkenraad omschreven:

Taken kerkenraadsleden

Iedere zes weken verschijnt er een artikel met de beschrijving van de taken van de ambten en functies binnen de kerkenraad.

Veelgestelde vragen

Protestantse Kerk