Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Kerkenraad

Leiding geven aan de gemeente

De kerkenraad geeft leiding aan de gemeente en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. Om goed te functioneren stelt de landelijke kerk diverse modellen en gespreksmateriaal ter beschikking.

Net begonnen als kerkenraadslid? Of behoefte aan een frisse start?
Meld je hier aan voor een gratis kenningsmakingspakket.

 

Taken kerkenraad

Alle ambtsdragers uit een gemeente vormen samen de kerkenraad: de predikant(en), de ouderlingen (incl. de ouderlingen-kerkrentmeester) en de diakenen. De kerkenraad geeft leiding aan het leven en werken van de gemeente. Lees verder in dit artikel:

In de kerkorde staan de verantwoordelijkheden van de kerkenraad omschreven:

 

Kerkorde over samenstelling kerkenraad

 

Jaargesprek met predikant of kerkelijk werker

In de plaatselijke gemeente bestaat een steeds grotere behoefte om op gezette tijden stil te staan bij het werk en de beleving daarvan. Om terug te blikken en vooruit te kijken. Dat geldt ook voor predikanten en kerkelijk werkers. Daarvoor zijn zogenoemde jaargesprekken in het leven geroepen. Ze zijn bedoeld om in verband met ieders inzet voor de opbouw van de gemeente tot een goede afstemming te komen. In de gesprekken gaat het zowel om het werk, als om degene die het werk verricht. Er wordt in deze gesprekken teruggeblikt op een eerdere periode (van een jaar), met het oog op de verdere ontwikkeling van het werk in de toekomst en wat daarbij nodig is voor degenen die het werk doen. Deze brochure is bedoeld als handvat om de jaargesprekken op een goede manier met elkaar te voeren.

Veelgestelde vragen

Protestantse Kerk