Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Hoe betrek je twintigers bij de kerk?

Twintigers: in veel gemeenten zijn ze niet of nauwelijks aanwezig. Maar op verschillende plekken in ons land slagen kerken erin kerk te zijn met jongvolwassenen. Er zijn grofweg drie succesfactoren.

Voor de meeste twintigers is het niet vanzelfsprekend om naar de kerk te gaan. Toch heeft de kerk juist deze leeftijdsgroep wat te bieden, denkt Jonna van den Berge, projectleider van ‘Twintigers’. Met haar projectgroep bracht ze verschillende initiatieven in het land in kaart die erin slagen om jongvolwassenen tussen de twintig en dertig bij kerk en geloof te betrekken. “Voor veel mensen zijn de jaren als twintiger best een pittige periode. Je moet een hoop keuzes maken, en dat in een tijd dat er weinig kaders meer zijn. Dan is het belangrijk dat je ergens terechtkunt met je levensvragen, dat je in verbinding staat met anderen en niet alles alleen hoeft te doen.

Netwerk

De initiatieven die de projectgroep bezocht, waren heel divers. Van den Berge: “Je ziet grote verschillen tussen initiatieven in stedelijk en niet-stedelijk gebied. In de stad hebben twintigers vaak minder een netwerk waar ze op terug kunnen vallen: ze zijn wat meer op zichzelf aangewezen en moeten hun eigen keuzes maken. In een minder stedelijke omgeving zijn er vaak meer bestaande structuren en gewoonten: daar hoor je gewoon bij de groep.” In die laatste categorie is er een aantal initiatieven dat al heel lang bestaat, vervolgt ze. “Bijvoorbeeld omdat zo’n groep voortkomt uit de koffiebar van tientallen jaren geleden. Het zijn dan vaak de twintigers zelf die de avonden organiseren.” In steden is die vanzelfsprekendheid er veel minder. “Daar wordt regelmatig een betaalde kracht ingezet om een nieuw initiatief op te zetten.”

Bewuste behoefte

Wat zijn nu succesfactoren van geslaagde initiatieven? Van den Berge: “Een van de belangrijkste dingen die we ontdekten, is dat er een verschil lijkt te zijn tussen de bewuste en de onbewuste behoefte van twintigers. De bewuste behoefte gaat over zaken die te maken hebben met persoonlijke ontwikkeling, relaties en spiritualiteit. Twintigers vragen zich bij een initiatief af: heb ík hier baat bij? Later blijkt soms dat ze onbewust nog een andere behoefte hadden: om ergens bij te horen, iets te geven in plaats van te ontvangen. Maar dat is niet de eerste vraag.

Kunnen kiezen

Verder zijn structuur en ritme belangrijk, heeft de projectgroep geconcludeerd. Van den Berge: “Het is belangrijk dat duidelijk is wat er plaatsvindt, en wanneer. Bijvoorbeeld: elke week op donderdag of elke eerste zondag van de maand.” Maar verwacht niet dat iedereen altijd aanwezig is, zegt ze. “Een illustratieve uitspraak tijdens een van de avonden die we bezochten, was: ‘Ik kan, staat in de agenda. Tenzij ik dan iets anders heb.’ Twintigers willen zich niet committeren, want ze willen kunnen kiezen voor iets leukers, mocht dat voorbijkomen. Tegelijkertijd vinden ze het dan wel weer fijn om te horen: hoe komt het dat je er niet was? Of: gaat het goed met je?”

Gezien worden

Een derde belangrijk aspect dat Van den Berge noemt, is beleving. “Dat komt terug in persoonlijke aandacht, samen eten, een passende locatie. Vooral dat eerste is belangrijk: het gezien worden.” Als goed voorbeeld noemt ze het initiatief ‘Meet and eat’ in Amersfoort. “Iemand uit de Nieuwe Kerk heeft het initiatief genomen om twintigers elke week uit te nodigen om te komen eten. Hij zorgt voor lekker eten, er is aandacht voor elkaar, er zijn goede gesprekken. In al zijn eenvoud is dat een heel mooie vorm.” De meeste twintigers die op dergelijke initiatieven afkomen, zijn jongvolwassenen die zich nog niet gesetteld hebben, benadrukt Van den Berge. “Zodra mensen een serieuze relatie krijgen, een serieuze baan, een kind, een huis, gaan ze een heel nieuwe levensfase in. Dan wordt de behoefte aan dit soort initiatieven een stuk minder.”

Bekijk ook:

Foto: Pixabay

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)