Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde
infopagina

Permanente Educatie - Primaire nascholing

Na het mentoraat volgt de primaire nascholing. In deze nascholing ontmoeten beginnende predikanten/kerkelijk werkers, verbonden aan hun eerste gemeente of instelling, elkaar voor een uitwisseling van en reflectie op hun werkervaringen.

Voor wie

De primaire nascholing is bestemd voor:

  • beginnend predikanten/kerkelijk werkers in gemeenten
  • predikanten in algemene dienst of predikanten/kerkelijk werkers met een bijzondere opdracht met een aanstelling van minimaal een jaar en voor minimaal een derde van de werktijd.

Waarom

De bedoeling van deze reflectie is dat de predikanten en kerkelijk werkers komen tot een (verdere) integratie van persoon, ambt/bediening en professie binnen de context van de gemeente of instelling, van de kerk en van de samenleving; het is een vorm van leren leren in de praktijk (reflective ministry).

In deze nascholing voor predikanten komt de volledige breedte van het predikantschap aan de orde in een onderwijsprogramma dat uitgaat van zelfsturing. Dat wil zeggen dat de deelnemende predikanten binnen de aangeboden structuur zelf verantwoordelijk zijn voor wat ze aan leerinhoud en begeleiding nodig hebben.

In de nascholing voor kerkelijk werkers staat praktijkgerichte en ervaringsgestuurde nascholing centraal met het oog op het beroep van kerkelijk werker in de volle breedte (generalistisch) en inbedding van de beginnende kerkelijk werker in de breedte van de kerk en in de kring van collega's.

Let op

Kerkelijk werkers die in de eerste periode van vijf jaar starten met een opleiding tot gemeentepredikant aan de PThU hoeven deze primaire nascholing niet te volgen. Zij volgen na voltooiing van de opleiding de primaire nascholing voor predikanten. Wel blijft het mentoraat verplicht.

Omvang

Vijf (kerkelijk werkers) of zes (predikanten) tweedaagsen in een periode van ongeveer een jaar

Aanbieders

De primaire nascholing van predikanten wordt verzorgd door het Theologisch Seminarium van de PThU. Op de website van de PThU staat meer informatie en o.a. de Gids primaire nascholing predikanten.

De primaire nascholing van kerkelijk werkers wordt gezamenlijk verzorgd door de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) en Hogeschool Windesheim in Zwolle. In het register ingeschreven kerkelijk werkers ontvangen persoonlijk een uitnodiging voor de primaire nascholing. Wanneer je meent in aanmerking te komen, maar je ontvangt geen uitnodiging, dan kun je contact opnemen met Sija van de Minkelis via SJ.vande.Minkelis@windesheim.nl.

Kosten

De kosten van mentoraat, primaire nascholing, voortgezette nascholing en specialisaties op een rijtje